EMS apparater


{{amount}}
EMS står for Elektronisk Muskel Stimulering og fungerer ved at en elektrisk impuls sendes igennem din muskel, hvorved den trækker sig sammen og herved opnåes den samme synlig effekt som opnås i et motionscenter.